BREVETE DE INVENTII      Facultatea de Inginerie Alimentara din cadrul Universitatii Stefan cel Mare din Suceava dispune de un portofoliu important de Brevete de invenții proprii,  dobandite in ultimii  5 ani. Aceste brevete reflectă activitatea    de cercetare  aplicativă  din domeniul analizei instrumentale, a ingineriei materialelor   precum și din domeniul tehnologiilor alimentare.  Pentru a accesa  lista brevetelor noastre, numarul OSIM  al brevetului, autorii, rezumatele în limba romană și în limba  engleză,  faceți clic pe Brevete.


    Puteți accesa descrierea  fiecărei invenții în  extenso  pe www.google.com în ordinea:  nume, numarul brevetului/ anul brevetarii.  De asemenea, puteți accesa  baza de date a Oficiului National de Invenții si Marci Bucuresti  pe pagina Web  www.osim.ro   facand clic pe link-ul esp@cenet, dupa care se introduce in fereastra  smart search  numele  autorului principal al inventiei. Ca o recunoastere  a  activitatii  din domeniul inventicii,  facultatea  a obținut  premii nationale si internationale  la saloane nationale și internationale de inventică și expoziții. Pertru acces   faceti clic pe Inventica si expozitiiLocalizare În Google Maps

Date de contact

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, Corp E
Adresa: Str. Universităţii 13, 720229 Suceava, România
telefon  Tel: +40 230 216147 / 516
fax  Fax: +40 230 523267
mail icon  Email: secretariat@fia.usv.ro
facebook icon  Facebook / FIA
gps icon  GPS: 47° 38' 29.03" | 26° 14' 45.54" E