Domenii de cercetare şi preocupări

Activitatea cadrelor didactice titulare de la Facultatea de Inginerie Alimentară cuprinde diverse domenii de competentă, care asigură o stransa legatura între disciplinele fundamentale şi cele tehnologice. Activitatea de cercetare stiintifica din cadrul facultatii noastre include urmatoarele preocupari:

                    Biotehnologii alimentare

                    Biosenzori

                    Biocarburanti

                    Ecologie

                    Protectia mediului

                    Modelarea matematica a calitatii

                   Agroturism si dezvoltare rurala

                   Noi materiale metalice si nemetalice pentru industria alimentara

                    Concepţia si realizarea de noi mijloace moderne de analiza instrumentala


Rezultatele CercetĂrii: